Yritysleasingin suosio ennätyslukemissa

Yritysten hankkimista uusista autoista kaksi kolmesta rahoitettiin viime vuonna yritysleasingillä. Leasingrahoituksen suosiota selittävät mm. sen joustavuus sekä pankkirahoituksen tiukentuneet ehdot.

Autoalan Tiedotuskeskuksen koostamien tilastojen mukaan jo noin kolmannes ensirekisteröitävistä autoista hankitaan leasingrahoituksella. Leasingrahoitukseen päätyvät etenkin yritykset, joista noin kaksi kolmasosaa hankkii uuden auton liisaamalla. Yritysleasingin suosio ensirekisteröinneissä on kasvanut alle 50 %:sta noin 66 %:iin vuodesta 2010, ja on nyt historiallisen korkealla.*

Leasingrahoituksen suosion kasvun taustalta löytyy monia tekijöitä, arvioi pitkään rahoitusalalla eri tehtävissä työskennellyt Jyrki Korhonen.

”Yritysleasingin kysyntää vauhdittavat nyt sekä pankkirahoituksen saamisen vaikeutuminen että leasingpalveluiden kehittyminen. Yritykset ovat huomanneet leasingpalveluiden joustavuuden ja vaivattomuuden sekä niiden positiivisen vaikutuksen tunnuslukuihin. Leasing ei rasita tasetta ja vahvistaa siten yrityksen omavaraisuusastetta ja rahoituskelpoisuutta”, One Leasing Finlandin liiketoimintajohtajana työskentelevä Korhonen kertoo.

Korhonen ja hänen työparinsa, toimitusjohtaja Harri Toivonen kertovat huomanneensa, että uusien rahoitusmuotojen kysyntä on kovassa kasvussa juuri nyt. Kun yritykset ja kokonaiset toimialat ovat törmänneet kysynnän hyytymiseen, on syntynyt tarve uudenlaisille ratkaisuille.

”Olemme viimeisen vuoden aikana tehneet kymmenien miljoonien eurojen edestä rahoitusmuotojen muutoksia. Käytännössä olemme siis auttaneet yrityksiä kääntämään velalla ostettuja hankintoja leasingrahoitteisiksi ja onnistuneet keventämään heidän tasettaan. Näin yritysten on ollut helpompi saada lainaa toimintansa kehittämiseksi”, Harri Toivonen kuvailee.

Oppia suuryrityksistä

Sekä Toivonen että Korhonen kehottavat pk-yrittäjiä ottamaan mallia suuryrityksistä.

”Ei ole sattumaa, että isot yritykset tekevät hankinnat leasingrahoituksella. Kun yrityksen oma raha ei ole kiinni arvoaan nopeasti menettävissä autoissa tai koneissa, rahan voi käyttää yrityksen kasvun ja kehityksen varmistamiseen”, Jyrki Korhonen pohtii.

Harri Toivonen korostaa suunnitelmallisuuden merkitystä.

”Suunnitelmallisuus luo pohjan menestykselle. On tärkeää rakentaa kattava investointisuunnitelma eli kartoittaa tarvittavia auto- kone- ja laitehankintoja kannattavan liiketoiminnan kivijalaksi. Kun yritykselle rakennetaan rahoituslimiitit tulevia hankintoja varten, investoinnit on helppo toteuttaa.”

Autojen, koneiden ja laitteiden lisäksi leasingrahoitusta voi hakea myös muihin hankintoihin. One Leasing Finland on liisannut myös mm. tietokoneita, näyttöjä, jättiskriinejä, huonekaluja, teollisuuskeittiöitä, aurinkovoimaloita sekä lukitus- ja turvajärjestelmiä.

”Ehkä eksoottisin rahoituskohde on ollut lääketieteellinen nukke, joka hankittiin Yhdysvalloista. Noin 70 000 euroa maksanut nukke on tarkoitettu opetuskäyttöön, ja se jäljittelee ihmisen elintoimintoja. Leasingrahoitus soveltuu hyvin monenlaisiin hankintoihin”, Harri Toivonen summaa.

Hyvä tietää yritysleasingistä

  1. Leasing ei rasita tasetta tai heikennä yrityksen omavaraisuusastetta.
  2. Vakuudeksi riittää yleensä rahoitettava kohde.
  3. Leasingkauden pituus on sopimuskysymys, ja sopimuksesta irtautuminen on joustavaa.

One Leasing Finland

One Leasing Finland Oy on pk-sektorin johtava leasingpalveluyhtiö. Se tarjoaa toimialan parhaan asiakaskokemuksen, joka koostuu henkilökohtaisesta ja asiantuntevasta palvelusta sekä vaivattomasta asioinnista. One Leasing Finland toimii siltana yrityksen ja rahoittajan välillä. Se etsii asiakkaalleen parhaan rahoittajan ja hoitaa yrityksen puolesta rahoituksen hakemisen sekä yhteydenpidon rahoittajaan. One Leasing Finland on työntekijöidensä omistama, kokonaan kotimainen yritys.

Lisätietoja

* Autoalan tiedotuskeskus: Automarkkinoiden vuosikatsaus 2024

toimitusjohtaja Harri Toivonen, One Leasing Finland, p. +358 50 511 4248
operatiivinen johtaja Jyrki Korhonen, One Leasing Finland, p. +358 44 242 2292

Tutustu myös muihin artikkeleihimme