One Leasing Finland - Faktorointi

Faktoroinnilla voit varmistaa positiivisen kassavirtasi

Leasingrahoituksen lisäksi me One Leasing Finlandilla huolehdimme yhteistyökumppaneidemme positiivisesta kassavirrasta. Nyt ja tulevaisuudessa yrityksen keskeisin asia on huolehtia positiivisesta kassavirrasta. Meillä on tähän ratkaisu: faktorointi. Seuraavassa tiivistettynä mitä faktorointi on ja kuinka me toimimme.

Faktorointi-rahoituksella tarkoitetaan myyntisaatavien eli myyjän lähettämien laskujen panttaamista tai myymistä rahoitusta vastaan. Faktorointi voidaan toteuttaa kahdella tavalla, joko panttaamalla myyntilaskut rahoitusta vastaan tai myymällä ne suoraan rahoitusyhtiölle.  

Panttaamalla myyntilaskut saat myyntilaskuistasi jopa 90 prosenttia  ennakkosaamisena ja loput asiakkaan maksaessa laskut rahoittajalle. Tällöin luottoriski säilyy sinulla itselläsi.

Myymällä myyntilaskut rahoitusyhtiölle saat koko korkokustannuksella vähennetyn myyntisaamisesi suoraan yrityksesi tilille. Tällä niin sanotulla Amerikkalaisella faktoroinnilla luottoriski siirtyy rahoittajalle. Myymällä laskut rahoitusyhtiölle, rahoitusyhtiö hoitaa puolestasi koko laskutusprosessin laskutuksesta aina mahdolliseen perintään asti.

Faktoroinnin avulla kassanhallintasi helpottuu sekä antaa sinulle mahdollisuuden tarjota asiakkaillesi pidempiä maksuaikoja. Pidempien maksuaikojen tarjoaminen voi nykyisessä markkinatilanteessa olla ensiarvoisen tärkeä ja ratkaiseva kilpailuvaltti. Rahoitusyhtiön hoitaessa koko laskutusprosessin, myös oma työtaakkasi pienenee.

Me One Leasing Finlandilla olemme huolehtineet useiden yhteistyökumppaneidemme faktoroinnista. Meillä on paljon kokemusta ja haluamme jakaa tätä arvokasta tietoa. Meillä on kyky huolehtia koko faktorointiprosessi alusta loppuun saakka. Näin varmistat oman positiivisen kassavirtasi sekä liiketoiminnan kannattavuuden. Ole rohkeasti meihin yhteydessä niin autamme!

Tutustu myös muihin artikkeleihimme